fbpx

Voditelj obrade osobnih podataka: SMART-LAB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Novački zavoj 27B

Primjena Politike privatnosti: na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke (tj. podatke koji se ne mogu povezati s određenom fizičkom osobom).

www.smarttechno.hr je registrirana domena tvrtke SMART-LAB d.o.o.

Značenje pojmova:

  • osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”);
  • obrada podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka

Zakonska osnova – zakoni koji reguliraju prikupljanje i obradu osobnih podataka su:

  • Zakon o zaštiti osobnih podataka
  • Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – EU GDPR
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  • Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve možete slati na podrska@smarttechno.hr za:

  • Brisanje osobnih podataka
  • Ispravak osobnih podataka
  • Izvlačenje osobnih podataka
  • Prenosivost osobnih podataka