Žuti dol 31, Zagreb
info@smarttechno.hr
08007755

Help Desk

(klikom na ikonu preusmjerit ćemo Vas na naš HelpDesk Ticket portal, u slučaju da portal nije u funkciji zbog redovnog održavanja pošaljite prijavu problema direktno na mail: podrska@smarttechno.hr)


(Supremo, Smart Techno program za udaljenu podršku)