Softlab TRADE

Softlab TRADE – Usko grlo svake trgovine naplatni je uređaj odnosno blagajna. Što zbog ljudskog faktora, što zbog informatičke opreme koja se koristi. U pravilu na blagajni Vaši kupci najduže čekaju i tu nastaju problemi. Ključ uspjeha svake trgovine je eliminirati uska grla kako bi se omogućio što Veći protok kupaca u što manjem vremenu kroz Vaš naplatni uređaj. Ako želite pojednostaviti i ubrzati naplatu na vašim blagajnama, a kupcu pružiti zadovoljstvo kupovine u Vašoj trgovini potrebna Vam je dobra, brza i stabilna fiskalna blagajna. Softlab Trade je fiskalna blagajna dizajnirana upravo tako da ubrza i pojednostavni rad na naplatnom mjestu odnosno blagajni. Aplikacija je spremna za ekrane osjetljive na dodir kao i za bar code čitače koji su neophodni u svakoj trgovini. Korisničko sučelje aplikacije dizajnirano je tako da bude intuitivno i izrazito jednostavno za korištenje svakom profilu korisnika. Aplikacija se dijeli na dva dijela: Blagajnu gdje se rade računi i Back Office aplikaciju u kojoj se vrši naprednija administracija programa. Također Softlab Trade fiskalna blagajna spremna je za mrežni rad.

Blagajna je namijenjena isključivo za izdavanje računa i blagajničkih izvještaja, odnosno sadrži samo funkcije koje trebaju olakšati i ubrzati rad blagajnicima na naplatnom uređaju, a Back Office za naprednije opcije vlasnika ili voditelja maloprodaje.

Neke od opcija koje nudi Softlab Trade aplikacija (Blagajna):

Automatsko slanje računa na poreznu upravu po pokretanju ili gašenju programa (koji još nisu ovjereni od porezne uprave)
Touch-screen ready korisničko sučelje
Podrška za rad s POS tipkovnicama
Rad s bar-code čitačima
Podrška za rad s korisničkim ekranom (ispis cijene, naziva i količine artikla koji se kuca na blagajni)
Mogućnost rada s popisom artikala ili touch-screen grupama
Mogućnost izdavanja R1 ili običnih računa direktno iz blagajne
Mogućnost unosa napomene ili odgode plaćanja na račun
Ispis računa na A4 ili bilo koji POS pisač
Ispis korisnički definiranih poruka u zaglavlju ili podnožju svakog računa (reklame, akcije i sl.)
Davanje popusta po stavci ili na cijeli račun
Mogućnost odabira načina plaćanja (gotovina ili jedan od definiranih načina plaćanja)
Mogućnost unosa broja paragon bloka za slučaj da se račun prepisuje iz fiskalne knjige
Automatsko prepoznavanje količine i artikla pomoću bar-code oznake dobivenim preko vage koja ispisuje bar code oznake
Automatsko prepoznavanje količine pomoću pakiranja definiranom na proizvodu
Pregled i ispis trenutnog prometa blagajne direktno iz kase (X traka)
Storno računa direktno iz kase
Rad s više blagajnika
Definiranje prava blagajnika na nivou grupe ili svakog pojedinog blagajnika
Knjiga zaključaka blagajne na POS ili A4 pisač
Ispis pojedinih zaključaka ili rekapitulacije za razdoblje na POS ili A4 pisač
Ispis knjige dnevnog prometa
Pregled izdanih računa (arhiv računa)
Ispis kopije računa, kontrolne trake ili rekapitulacije prometa po načinima plaćanja
Ispis knjige računa na POS ili A4 pisač
Mogućnost naknadnog slanja svih neposlanih računa na poreznu upravu (za slučaj kada kod izdavanja nije postojala veza prema internetu)
Pregled stavaka izdanih računa
Knjiga popisa, ispis na A4
Knjiga prometa, ispis na A4
Pregled i ispis prometa po artiklima za zadano razdoblje, grupu ili način plaćanja na POS ili A4 pisač
Pregled i ispis prometa po načinima plaćanja za zadano razdoblje
Izmjena podataka o poslovnom subjektu
Izmjena podataka o poslovnoj jedinici s mogućnošću registracije i odjave poslovnice s porezne uprave
Izmjena podataka o naplatnom uređaju
Unos blagajničkog minimuma (polog)
Mogućnost isključivanja ili uključivanja robnog knjiženja po blagajnama
Fleksibilna konfiguracija blagajne (postavke kojim možete blagajnu i ispise računa prilagoditi sebi)
Pohrana podataka na zahtjev klikom na komandu
Back Office aplikacija namijenjena je za administraciju podataka te unos raznih dokumenata vezanih uz robu kao i ispis raznih izvješća

Neke od opcija koje dodatno nudi Back Office (naprednije dodatno sučelje):

Dokumenti:

Zapisnici o promjeni cijene
Dnevnik promjena cijena
Primke – ulazne kalkulacije
Ponude
Knjiga računa
Mogućnost slanja računa na poreznu upravu (svih neovjerenih ili pojedinačno)
Ispis knjige prometa (Obrazac KPR)
Ispis računa na A4 pisač s maloprodajnim ili veleprodajnim cijenama na računu
Otpis robe
Izdatnice robe
Povratnice robe kupcu
Povratnice robe dobavljaču
Međuskladišnice
Inventurni zapisnici
Računi za primljeni predujam
Stanje skladišta na dan
Knjiga popisa (Obrazac KP)
Promet blagajne (ukupno, po načinima plaćanja i poreznim stopama)
Knjiga zaključaka blagajne (ispis knjige ili pojedinačno)

Šifranici:

Evidencija artikala (roba, usluge)
Evidencija grupa artikala s mogučnošću definiranja popusta za sve artikle iz grupe ili po poslovnom partneru za tu grupu
Mogućnost uvoza/izvoza podataka o artiklima u datoteku
Ispis dnevnika skladišta
Ispis robnih kartica artikala
Ispis prometa skladišta
Ispis artikala
Ispis bar-code oznaka
Ispis deklaracija
Evidencija kupaca/dobavljača
Mogućnost uvoza/izvoza partnera u XML datoteku
Mogućnost definiranja popusta ili cijena artikala za svakog kupca pojedinačno
Evidencija načina plaćanja
Evidencija blagajnika s postavkama za svakog blagajnika posebno
Mogućnost rada s više skladišta
Evidencija naplatnih uređaja (blagajni)
Evidencija poslovnih jedinica (maloprodajnih mjesta), registracija/deregistracija s porezne uprave
Mogućnost definiranja normativa artikala
Mogućnost definiranja touch-screen grupa i artikala za blagajnu
Šifranik država i poštanskih brojeva (predefiniran s poštama u RH)
Mogućnost definiranja jedinica mjere za robu/usluge
Mogućnost definiranja automatskih napomena za različite dokumente