Žuti dol 31, Zagreb
info@smarttechno.hr
08007755

Softlab BUSINESS

Softlab BUSINESS – je softver po Vašoj mjeri. To znači da kupujete samo ono što Vam zaista i treba. Ovisno o djelatnosti kojom se bavite mi prilagođavamo softver prema Vama. Tako smo u mogućnosti ponuditi Vam module za automehaničarske radnje, bilo za velike radionice ili za male obrtnike, modul za proizvodnju s naprednim opcijama namijenjen prvenstveno velikim poduzećima kojima je proizvodnja osnova poslovanja, ali i manjim poduzećima s proizvodnjom kao jednom od grana djelatnosti, modul za servise ( servise informatičke opreme, elektroničke opreme…) te razvijen i bogat opcijama modul za veleprodajno poslovanje. Moduli služe kao fiskalne blagajne, ali i kao poslovni softver za one koji nisu u sustavu fiskalizacije. Svaki od modula Vam nudi opcije koje će olakšati, ubrzati, oplemeniti i poboljšati Vaše poslovanje. Naravno ako se bavite s više raznih djelatnosti, uvijek je moguće kupiti i više raznih modula u jednom sustavu koji će raditi kao cjelina. Dajte nam Vaše povjerenje i nećemo Vas iznevjeriti. Postanite i Vi jedan od mnogobrojnih zadovoljnih korisnika Softlab Bussines poslovnog softvarea.

AUTOMEHANIČARI
Knjiga prijema vozila
Registar vozila
Knjiga naloga za servis
Ispis prijemnog lista
Ispis radnog naloga
Primke/Kalkulacije
Računi iz radnih naloga

SERVIS / PROIZVODNJA
Radni nalozi
Servisni nalozi
Sastavnice/Rastavnice
Više faza proizvodnje
Nalozi za proizvodnju
Više vrsta proizvodnje
Računi iz radnih naloga

VELEPRODAJA
Rezervacije
Otpremnice
Izdatnice
Početna stanja
Primke/Kalkulacije
Otpis
Povratnice robe

Neke od opcija koje nude svi moduli:

Dokumenti

Dnevnik promjena cijena
Primke – ulazne kalkulacije
Ponude
Knjiga računa
Mogućnost slanja računa na poreznu upravu(svih neovjerenih ili pojedinačno)
Ispis knjige prometa (Obrazac KPR)
Ispis računa na A4 pisač s maloprodajnim ili veleprodajnim cijenama na računu
Međuskladišnice
Inventurni zapisnici
Računi za primljeni predujam
Stanje skladišta na dan
Knjiga popisa (Obrazac KP)
Promet blagajne (ukupno, po načinima plaćanja i poreznim stopama)
Knjiga zaključaka blagajne (ispis knjige ili pojedinačno)

Šifranici

Evidencija artikala (roba, usluge)
Evidencija grupa artikala s mogučnošću definiranja popusta za sve artikle iz grupe ili po poslovnom partneru za tu grupu
Mogućnost uvoza/izvoza podataka o artiklima u datoteku
Ispis dnevnika skladišta
Ispis robnih kartica artikala
Ispis prometa skladišta
Ispis artikala
Ispis barcode oznaka
Ispis deklaracija
Evidencija kupaca/dobavljača
Mogućnost uvoza/izvoza partnera u XML datoteku
Mogućnost definiranja popusta ili cijena artikala za svakog kupca pojedinačno
Evidencija načina plaćanja
Evidencija blagajnika s postavkama za svakog blagajnika posebno
Mogućnost rada s više skladišta
Evidencija naplatnih uređaja (blagajni)
Evidencija poslovnih jedinica (Maloprodajnih mjesta), registracija/deregistracija s porezne uprave
Mogućnost definiranja normativa artikala
Mogućnost definiranja touch-screen grupa i artikala za blagajnu
Šifarnik država i poštanskih brojeva (predefiniran s poštama u RH)
Mogućnost definiranja jedinica mjere za robu/usluge
Mogućnost definiranja automatskih napomena za različite dokumente